THERMAX NORGE AS - DOKUMENTERT BRANNSIKRING

Thermax Norge AS er et brannteknisk spesialfirma med hele landet som geografisk nedslagsfelt, men med østlandsområdet som vårt spesielle virkesområde. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Lørenskog. Alle ansatte har lang fartstid innen området brannsikring og jobbet tidligere i selskapet Thermax AS. Vi vil forsøke å videreføre det arbeidet som vår tidligere arbeidsgiver har tilrettelagt for og sammen med våre samarbeidspartnere arbeide for å bedre brannsikkerheten over det ganske land.

Entreprenørtjenester
Brannrådgivning 
Kontroll & Service
Kurs & Øvelser
Branntegning
Branntetting
Produkter

Thermax Norge AS kan mye som er nyttig for din bedrift eller organisasjon, både når det gjelder brannsikkerhet og branndokumentasjon. Det er kunnskap som kan spare liv, verdier, tid og ressurser. Bruk oss til det vi kan. Da får du bedre tid til å gjøre det du kan.