Entreprenørtjenester

Med Thermax Norge AS som samarbeidspartner kan du være sikker på at du har kompetansen på din side. Vi bistår med:

 • Brannklassifiserte løsninger med bl.a. tetting av rør, kanaler og kabler.
 • Brannisolering av stålkonstruksjoner og brannhemmede malingsarbeider.
 • Brannimpregnering av trevirke.
 • Montering av branndører og brannluker.
 • Alle bygningsmessige branntekniske oppgraderinger, som vegger, himlinger og etasjeskiller.
   


Branntetting

Hensikten med branntetting er å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon. Krav til branntettinger finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 2010 og Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Det stilles her krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler m.m. som føres gjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.

   


Brannisolering

Innen brannisolering leverer Thermax Norge AS tjenester innen følgende hovedgrupper:

 • Brannisolering av stålkonstruksjoner med plater.
 • Brannisolering av stålkonstruksjoner med brannmaling.
 • Brannisolering av ventilasjonskanaler med nettingmatter.
 • Brannisolering av stål- og kobberrør.
 • Brannoppgradering av betongkonstruksjoner. 
   

Brannhemmende maling

Innen brannhemmende maling leverer Thermax Norge AS blant annet følgende tjenester:

 • Brannmaling av stålkonstruksjoner.
 • Brannmaling av trevirke.
 • Brannlakkering av trevirke
 • Brannimpregnering av trevirke.
 • Brannmaling av kabler.
   

Branndører og brannluker

Branndører og brannluker

Thermax Norge AS leverer og monterer ulike typer brannklassifiserte dører og luker av tre og stål. Vi samarbeider med de fleste ledende produsenter av standard- og spesialløsninger. Våre ansatte har lang erfaring med både store og små prosjekter, og kan også hjelpe deg å finne riktig beslagsløsning i ditt bygg.

 

Krav til brannklassifiserte dører finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veilednig til teknisk forskrift 2010 og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

   

For mer informasjon kontakt salg@thermax.no eller ring oss på tlf. 67975500.