Brannrådgivning - brannteknisk rådgivning

Avdelingen for brannteknisk rådgivning tilbyr generelle branntekniske tjenester i den avgjørende prosjekteringsfasen. Ved å klarlegge rammer og betingelser på et tidlig stadium, kan kostbare og dårlige branntekniske tiltak unngås. Istedet kan det etableres rimelige og effektive løsninger som ivaretar person- og verdisikkerheten bedre.

Vi påtar oss oppdrag innen:

 

 • Rådgivning i forprosjekt
 • Prosjektering og kontroll
 • Produktvurderinger og produktvalg
 • Branntegninger
 • Bistand ved sluttbefaring eller garantibefaring
 • Enkel eller omfattende årlig brannteknisk kontroll
 • Utarbeidelse av branntekniske statusrapporter
 • Kontroll av dokumentasjonsgrunnlag
 • Kostnadsoverslag og prioritetsoversikter i samråd med det lokale brannvesenet
 • Utarbeidelse av komplett brannteknisk dokumentasjon ihht FOBTOT (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn)

 

 

 


I påvente av nye krav til godkjenninger mot ny forskrift har Thermax Norge AS valgt å inngå et samarbeid med Sivilingeniør Lars Petter Kåvenes.
Sammen med ham kan Thermax Norge AS tilby godkjenninger innenfor følgende 4 godkjenningsområder:

 

 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no eller telefon 67965500.