Branntegning - utarbeidelse av branntegninger

Branntegninger er et forskriftskrav for særskilte brannobjekter. Branntegninger bør utarbeides som en del av FDV-dokumentasjonen ved ferdigstillelse av nybygg.

I forbindelse med branntegninger kan vi også utarbeide rømningsplaner, plantegninger, areal- og leietakertegninger. Vi tegner i dag på Autocad 2006 med tilleggsaplikasjoner. Vi utfører alle typer tegninger på bakgrunn av egen oppmåling eller mottatte tegningsunderlag, elektronisk eller på papir. Alle våre tegneoppdrag kan lagres på vår server. Vi kan også tilby kunden tilgang til sine egne tegninger via internett dersom dette er ønskelig.

Underlaget for utarbeidelse av våre branntekniske tegninger foretas av våre branningeniører. De går befaring og foretar en brannteknisk vurdering av bygget samtidig som detaljer som skal tegnes inn noteres.
Oppdragsgiver kan evt levere ferdig digitaliserte plantegninger (dwg eller dxf filer), som underlag til utarbeidelse av branntegninger eller tegninger i papirformat som digitaliseres av oss.

Branntekniske tegninger er definert som plantegninger, situasjonsplan og snitt. Disse utføres i farger og leveres i ønsket målestokk A4 - A0 eller på CD eller som vedlegg i mail.

Rømningsplan

Vi utarbeider i tillegg rømningsplaner for plassering på veggene rundt i bygget. En rømningsplan utarbeides på grunnlag av branntekniske tegninger. Vi kan også tilby utarbeidelse av areal- og leietakertegninger, som utføres ihht NS 3940.  

Branntekniske plantegninger

Våre branntekniske plantegninger påføres branntekniske symboler vedrørende branncelleinndeling, seksjoneringsvegger (brannvegger), rømningsveier, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg o.l. DAK-tegninger gjør det enkelt å oppgradere tegningen ved senere anledninger.

Rømningsplaner leveres i A4 eller A3 format med eventuell branninstruks. Planene blir plastlaminert eller leveres i glass og ramme. 

Situasjonsplan

Situasjonsplan er en oversiktsplan som viser byggets beliggenhet i omgivelsene og som anviser angrepsvei for brannvesenet og de nærliggende brannkummer. Situasjonsplanen blir levert i ønsket størrelse. 

Leietakertegning

Leietakertegning er en fremvisning som viser byggets leietakerarealer (med skravur hvis ønskelig) og fellesarealer. Det blir laget en oversikt, som viser leietakernes arealer og byggets fellesarealer.

For mer informasjon kontakt:
salg@thermax.no eller på tlf. 67975500.