Kontroll og Service

Thermax Norge AS tilbyr kontroll- og serviceavtaler til alle typer bygg og virksomheter. En avtale medfører blant annet en årlig totalgjennomgang av bygget med hensyn til branntekniske forhold.

Etter hver kontroll utarbeides en detaljert brannteknisk tilstandsrapport. Feil og mangler som avdekkes vil omgående blir utbedret i henhold til avtalen. Vi har eget serviceverksted som utfører vedlikehold og reparasjoner av brannslokkingsmateriell. (For eksempel skal tømming og etterfylling av
håndslukkere rutinemessig gjennomføres i henhold til NS 3910. Brannslanger utføres i henhold til NS-EN 671-3.)

Vår kontroll/service tar utgangspunkt i eksisterende overlevert tegningsgrunnlag fra oppdragsgiver. Det forutsettes at aktuelle branntegninger som danner grunnlag for vår gjennomgang er branntegninger som gjennom tidligere brannteknisk oppgradering gjengir et brannteknisk bilde som er godkjent av det lokale brannvesen/myndigheter på det tidspunkt tegningene ble definert som endelige.

Dette betyr at det kan foreligge dispensasjoner, tekniske bytter, omforente løsninger som gjør at dører, vegger, brannceller og lignende som burde hatt brannkrav, ikke har det i forhold til gjeldende lover og forskrifter.

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no eller på tlf. 67 97 55 00.