Skilt: nødskilt, fareskilt, alarmskilt, brannvernskiltThermax Norge AS har gjennom mange år hatt et samarbeide med JALITE, en av Europas ledende produsenter av etterlysende skilt. JALITE ligger også i forkant når det gjelder kvaliteten og styrken på sine etterlysende produkter, og alle våre skilt leveres i kvaliteten Triple A.

Krav til merking finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 2010, Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn og Arbeidstilsynets forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Det stilles her krav om rømningsveier og tekniske installasjoner (slokkeutstyr, sprinklersentral, gass under trykk etc) må merkes.
 

Nødskilt til merking av rømningsveier og førstehjelpsutstyr 


JALITE nødskilt


 Alarm- og brannvernskilt til merking av brannslokkingsutstyr, stiger, nødtelefon etc. 


JALITE alarmskilt/brannvernskilt
 

   Fareskilt til merking av brannfarlig vare, giftige stoffer, gass under trykk

JALITE
fareskilt


   Påbudsskilt til merking av påbudt verneutstyr
 
JALITE påbudskilt


   

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no eller ring 67975500
Til toppen