Flamex Miljøslokker - miljøvennlig brannslukker


Flamex Miljøslokker. En vannbasert håndslukker som ikke forurenser

 

Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle håndslukkere (pulver). For det første forurenser de og griser til omgivelsene. For det andre er de uhåndterlige og vanskelige å bruke på grunn av stort trykk i konsentrert pulverstråle. Videre er slokkemidlene korroderende og påfører store materielle sekundærskader. Et eksempel er elektriske installasjoner, som ofte må byttes.

Flamex Miljøslokker inneholder en nøytral vannbasert væske med pH-verdi 7,5, som ikke påfører sekundærskader ut over det vann gjør. For eksempel ødelegges ikke elektriske installasjoner.


Flamex Miljøslokker er godkjent for A-klassebranner


Flamex Miljøslokker
er en ideell håndslukker for hoteller, sykehus, skoler, offentlige lokaler og boliger, ettersom den er vannbasert og dermed miljøvennlig. Denne helt nyutviklede brannslukkeren leveres i tre størrelser, 2 liter med godkjenning i klasse 13 A, 6 liter (som er ”vanlig” størrelse) i klasse 34 A og 9 liter, som er godkjent som klasse 43 A. Standard oppheng for vegg følger med hver brannslukker. Ulike typer av skap kan leveres som tilleggsutstyr.


Miljøslokkeren er enklere å bruke enn tradisjonelle brannslukkere


Miljøslokkeren
har et munnstykke som gir en spredt stråle. Det øker slukkeeffekten fordi spredningen kjøler ned og impregnerer et større felt av brannflaten, noe som i stor grad hindrer reantenning. I tillegg er apparatet mye lettere å holde og styre, fordi trykket er vesentlig lavere. Brukeren får derfor maksimal kontroll under selve slukkearbeidet, og slipper å bruke krefter på å holde brannslokkeren i ro. Dette er ekstremt viktig i en stresset og kritisk situasjon, der vanskelig håndtering kan føre til at slukkearbeidet ikke blir utført, med de fatale konsekvenser det kan få. Miljøslokkeren gir full effekt uten at det krever nevneverdige krefter av brukeren. Det er brukeren som styrer brannslukkeren og ikke brannslukkeren som styrer brukeren.

Et nyutviklet munnstykke sprer strålen. Det øker slukkeeffekten fordi spredningen kjøler ned et større felt av brannflaten

 

 

 For mer informasjon kontakt: flamex@thermax.no elller kontakt oss på telefon 469 850 13 .

Til toppen