FirePro aerosole brannslukkesystemer

 

FIREPRO aerosole brannslukkesystemer ligger helt i forkant når det gjelder miljø og yteevne.

Helt siden 1950-tallet har Halon vært brukt som et effektivt brannslukkingsmiddel for å sikre verdier. Imidlertid er Halon svært skadelig for ozonlaget og i 1987 ble Montreal-protokollen signert av 150 land. Fokuseringen på miljøvennlige brannslukkingssystem kom da i gang for alvor.

Thermax introduserte FirePro aerosol slokkere på det norske markedet i 2004 og har levert mange små og store anlegg siden starten. Dette systemet er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende teknologiske institutt for å bekjempe brann i tekniske installasjoner. Systemet har en rekke unike egenskaper i forhold til andre kjente slukkesystemer og er enda mer effektivt enn Halon. 

Produktene finnes i forskjellige størrelser og kan med fordel benyttes til å sikre objekter som elektriske paneler og kabinetter, sikringsskap, datarom, kontrollrom, el.fordelingssentraler, arkivrom, fyrrom, generatorer og motorrom på land og sjø.

Firepro brannslukkeanlegg  er et aerosolbasert slokkemiddel. Med dette menes et stoff i fast form lagret i en beholder som omdannes til gass/ partikler ved utløsning av anlegget.

Her kan du lese mer om slukkesystemet og de mange bruksområdene hvor FirePro egner seg. www.firepro.no

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.as

Til toppen