Automatiske brannalarmanlegg:

Thermax Norge AS kan levere brannalarmanlegg som tilfredsstiller offentlige krav og FG's regelverk. Offentlige regelverk setter krav til rask og sikker evakuering, samt sikring for å hindre at menneskeliv går tapt. Formålet for FG's regelverk er å sikre bygget for å oppnå minst mulig skader på bygning og inventar.

FG's regelverk er retningsgivende i forhold til prosjektering av brannalarmanlegg. Plan og bygningsloven setter krav til hvor brannalarmanlegg skal monteres, og i hvilket omfang.

 

Thermax Norge AS prosjekterer, leverer og installerer adresserbare brannalarmanlegg til bla.

-         Bygårder og andre boligsammenslutninger.

-         Barnehager og skolebygg

-         Næringsbygg

-         Syke og aldershjem

Fordelen med adresserbare systemer er disse gir en nøyaktig stedsangivelse av brannstedet. Disse anleggende gir også forvarsel, det vil si at de sier i fra før anlegget går i full alarm. Dette gir mulighet for tidlig handling i et branntilløp og mulighet for å hindre uønskede alarmer.

 

Thermax Norge AS kan også tilby følgende tjenster innen brannalarm:

-         Utarbeidelse av orienteringsplaner

-         Oppgradering av brannalarmanlegg til dagen regelverk.

-         Årskontroll og Serviceavtale.

-         Brukeropplæring/dokumentasjon.

-         Service og utbedring av brannalarmanlegg.

 

Kontakt: Salg@thermax.no    Eller på telefon 67975500.