Etterlysende ledesystemer - merking av rømningsveier

Thermax AS kan i samarbeid med EVACULINE levere et komplett løsning innen etterlysende ledesystemer.
Etterlysende materiale kan i dag brukes i de fleste sammenhenger. Tradisjonelle skilter i plast er kjent for de fleste og er den viktig del av rømningsmerkningen. Maling brukes i dag blant annent til linjemerking og hindermerking samt merking av dører mm. Av nyere teknikker er nedfelling av linjemerking i betong, gulvbelegg og trevirke løsninger som blir mer og mer brukt.

Etterlysnde materiale har mange fordeler kontra tradisjonell linjemerking. Et kjent problem for driftpersonell på eiendommer er utskifting av lysstoffrør og tennere. Ved å velge et etterlysende ledesystem får man en vedlikeholdsfri løsning som er 100 % garantert å virke når man trenger det som mest.


Merking av rømningsveier
Rømningsveier
i bygninger må merkes med skilt for å lede folk i sikkerhet ved et branntilløp. I risikoklasse 5 og 6 og under terreng må ledesystem benyttes (utgangsskilt + retningsskilt og ledelys). I andre bygg kan etterlysende skilt benyttes, symbolene må tilfredsstille NS-EN 1838.

Krav til merking finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 1997, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og Arbeidstilsynets forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Det stilles her krav om rømningsveier og tekniske installasjoner (slukkeutstyr, sprinklersentral, gass under trykk etc) må merkes.

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no

Til toppen