Førstehjelpsutstyr


Etter Arbeidsmiljøloven skal førstehjelpsutstyr være plassert lett tilgjengelig på abeidsplassen, tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold.

Thermax leverer et komplett program innen førstehjelpsutstyr.
Vi kan hjelpe din bedrift med å skreddersy pakkeløsninger som tilfredsstiller Arbeidstilsynets anbefalinger.
Thermax utfører også årlig kontroll av førstehjelpsutstyr samt
førstehjelpskurs.
     

 

       

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no eller på tlf. 90124443