Brannimpregnering - FLAMEX

Innen brannimpregnering tilbyr Thermax Norge AS følgende produkter og tjenester:

Flamex
 

Vannbasert brannbeskyttende væske for trevirke, kryssfiner og tekstiler.
- Norsk produsert vannbasert væske.
- Miljøvennlig.
- Giftfri, korroderer ikke mere enn vann.
- Inneholder ikke halogener eller stoffer som frigjør halogener.
- Inneholder ikke karbon forbindelse som ved spalting av Co2.
- Tilfredstiller de strengeste krav til røyktetthet, avgassing og brannklassifiseringer.
- PH på 7,5

Flamex påføres overflater / produkter som skal brannklassifiseres som alle sorter trevirke, kryssfiner, tekstiler og lignende.


For mer informasjon kontakt:
salg@thermax.no eller på tlf. 67975500.