Brannvernleder

Thermax Norge AS kan bistå med å ivareta brannvernleders funksjon og oppgaver.

I henhold til § 3-2 i ”Forebyggendeforskriften”, skal det for ethvert særskilt brannobjekt være en brannvernleder til å ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til.

Brannvernlederen skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

I tillegg til medfølgende dokumentasjonsplikt, krav til ettersyn og andre forhold, kan disse lovpålagte oppgaver for en del virksomheter være ressurskrevende.

Thermax Norge AS kan ta brannvernleders funksjon og oppgaver i din bedrift.

Vi tilbyr tilrettelagte løsninger for de fleste typer virksomheter og objekter, med utvikling og kontinuerlig oppfølging av dokumentasjon. Vi sikrer virksomheten gjennom jevnlige besøk, som omfatter systematisk overvåking av internkontroll og rutiner for ettersyn. Vi tar kort og godt oppgaven for at virksomheten til enhver tid har et oppdatert, fungerende og trygt system.

Korrespondanse med myndigheter er en medfølgende oppgave og avviksbehandling vil utføres i henhold til etablerte avtaler.

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no  eller ring oss på tlf. 67965500.