Dokumentasjon av branntetting, brannisolering, branntegninger, brannmaling m.m.Krav til dokumentasjon finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 1997/2010 og Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn.


For mer informasjon om dokumentasjon:
Branntekniske lover og forskrifter hos BE


Alt brannsikringsarbeid og materialer skal dokumenteres. Eksempel på nødvendig dokumentasjon som må utarbeides i et byggeprosjekt er:

 • Produktdokumentasjon for materialer (skal dokumentere at riktig produkt er benyttet)
 • Monteringsanvisninger (skal vise hvordan f.eks. en dør skal monteres)
 • Rapport for branntetting, brannisolering, brannmaling m.m. (dokumenterer hva som er utført og hvor)
 • Merking av branntettinger på stedet (lapp)
 • Branntegninger (må alltid utarbeides i byggesaker)
 • Branndokumentasjon (skal detaljert beskrive hvordan forskriftskravene blir tilfredsstilt - må alltid utarbeides i byggesaker)
 • Branndokumentasjon for særskilte brannobjekter (tekniske- og organisatoriske brannsikringstiltak)


Her følger beskrivelse av dokumentasjon innen Brannklassifiserte dører, Branncelle vegger, Etasjeskillere, Sjakter og Branntegninger.


Dokumentasjon: Branntetting
Alle branntettejobber til Thermax Norge AS blir dokumentert på følgende måte:
 • Eget rapportskjema
 • Etterkontroll skjema
 • Kontroll skjema

All dokumentasjon kan om ønskelig scannes inn og leveres på cd-plate.
Ved behov kan også branntegninger og branndokumentasjon utarbeides.
 
Dokumentasjon: Brannisolering
Alle brannisoleringsjobber til Thermax Norge AS blir dokumentert på følgende måte:
 • Eget rapportskjema
 • Etterkontroll skjema
 • Kontroll skjema

All dokumentasjon kan om ønskelig scannes inn og leveres på cd-plate.
Ved behov kan også branntegninger og branndokumentasjon utarbeides. 
Dokumentasjon: Brannmaling
Alle brannmalingsjobber til Thermax Norge AS blir dokumentert på følgende måte:
 • Eget rapport skjema og merkelapper
 • Etterkontroll skjema
 • Kontroll skjema

All dokumentasjon kan om ønskelig scannes inn og leveres på cd-plate.
Ved behov kan også branntegninger og branndokumentasjon utarbeides.

 
Dokumentasjon: Brannklassifiserte dører
Brannklassifiserte dører og montering av disse blir av Thermax  Norge AS blir dokumentert på følgende måte:
 • Eget rapportskjema
 • Etterkontroll skjema
 • Kontroll skjema
 • Produktdokumentasjon og monteringsanvisninger

All dokumentasjon kan om ønskelig scannes inn og leveres på cd-plate.
Ved behov kan også branntegninger og branndokumentasjon utarbeides.

 
Dokumentasjon: Brannklassifiserte vegger
Brannklassifiserte vegger må utføres slik at de tilfredsstiller kravene som er gitt i brannteknisk dokumentasjon og branntegninger. Rockwool har testet ut flere godkjente bærende og ikke bærende veggtyper med brannmotstand fra EI 30 til EI 90, de kan hentes fra pdf -filene her.
 • Ikke bærende vegger - 1
 • Ikke bærende vegger - 2
 • Bærende vegger

 

 
Dokumentasjon: Brannklassifiserte etasjeskillere
Brannklassifiserte etasjeskillere må utføres slik at de tilfredsstiller kravene som er gitt i brannteknisk dokumentasjon og branntegninger. Rockwool har testet ut flere godkjente etasjeskillere med brannmotstand fra EI 30 til EI 240, de kan hentes fra PDF-filen her.
 • Etasjeskiller
Dokumentasjon: Brannklassifiserte sjakter
Brannklassifiserte sjakter må utføres slik at de tilfredsstiller kravene som er gitt i brannteknisk dokumentasjon og branntegninger. Rockwool har testet ut godkjente sjakter med brannmotstand fra EI 60, som kan hentes fra pdf -filen her.
 • Sjakter

 

 
Dokumentasjon: Branntegninger
Branntegninger må utarbeides for alle prosjekter som byggeanmeldes etter plan- og bygningsloven, samt alle særskilte brannobjekter iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn.

Kravet til branntegningene er at de skal:
 • Utarbeides for alle plan i bygget og minst et snitt
 • Vise alle brannklassifiserte vegger, dører, vinduer etc.
 • Vise rømningsveiene
 • Vise brannslokkingsutstyr, slokkeanlegg, røykventilasjon etc.

 

Til toppen