Branndokumentasjon

Brann og eksplosjonsvernloven krever i henhold til lovens § 8, herunder internkontrollforskriften, at virksomheter skal kunne dokumentere at loven, forskrifter og enkeltvedtak er fulgt.

Dette kan vår brannbok (dokumentasjon av brannsikkerhet) hjelpe dere med å sette i system.


 

For mer informasjon kontakt: salg@thermax.no eller telefon 67965500.