Thermax Norge kan nå tilby grunnleggende brannvernopplæring som e-læring.

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

ADAPT-IT er et komplett webbasert system for kompetanseanalyse, læring, dokumentasjon og oppfølging. Systemet blir brukt innen beredskapsfag i flere forskjellige industrier. For eksempel bruker over 30% av alle norske brannvesen ADAPT-IT til å planlegge, dokumentere og gjennomføre opplæring, øvelser, ukentlige utstyrssjekker, med mer.