Bærekraft

Et tryggere samfunn

I Thermax er vårt overordnede samfunnsoppdrag å bidra til et tryggere samfunn og å sikre verdier. Bærekraft er en avgjørende del av dette oppdraget. Vi har derfor utarbeidet en bred, offensiv og konkret handlingsplan for å sikre at vi gjør det vi kan for en bærekraftig fremtid. Read More

Rotfestet i i FN’s bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er vår felles globale agenda for en bærekraftig utvikling og for fremtidens næringsliv. Vi har derfor valgt å prioritere vår innsats på fire fokusområder rotet i disse bærekraftsmålene.

Våre fokusområder er:

• Reduserte utslipp
• Material og ressurshåndtering
• Anstendig arbeid
• Sikker arbeidsplass

Tiltak med tydelig måling

De fire fokusområdene er nøye utvalgt basert på en vurdering av hvor vi kan gjøre en forskjell – både i egen virksomhet og i samarbeid med våre kunder og leverandører. For hvert av fokusområdene har vi definert konkrete mål. For å nå målene har vi iverksatt en rekke tiltak med tydelig måling av effekt.


FNs bærekraftsmål 13:
Reduserte klimautslipp

Våre mål innen 2025:
• Redusere CO2-utslipp med 50%
• Vi skal redusere vår totale kjørelengde med 15%
• Vi skal kjøre 100% elektrisk
• Vi skal halvere antall leveranser fra våre leverandører
• Vi skal benytte 100% fossilfri strøm på våre lokasjoner


FNs bærekraftsmål 8
Anstendig arbeid

Våre mål:
• Vi har nulltoleranser for dårlige arbeidsforhold internt
og hos våre partnere
• Alle våre ansatte skal være dekket av en tariffavtale
innen utgangen av 2022
• Vi skal alltid ha en kjent tillitsvalgt og alle skal vite
hvordan tillitsmannsapparatet kan bistå dem ved behov.


FNs bærekraftsmål 12
Material og ressurshåndtering

Våre mål innen 2025:
• Vi skal kun bruke produkter og produsenter som er
transparent i forhold til sin klima- og miljøpåvirkning
• Vi skal redusere mengden avfall på våre lokasjoner med 20%
• Vi skal oppnå en sorteringsgrad på over 90%
• Vi skal redusere vårt papirforbruk med 70%


FNs bærekraftsmål 8
Sikker arbeidsplass

Våre mål innen 2025:
• H1 = 0
• H2 = 0
• Vi skal utføre Sikker Jobbanalyse på alle prosjekter
• Vi skal ha registrert og fulgt opp minst 150 uønskede
hendelser pr. år
• Vi skal lede eller delta i minst 50 vernerunder pr. år

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Ta kontakt
TA KONTAKT I DAG
33 32 99 70
Mer om oss