BÆREKRAFT

Et tryggere samfunn

I Thermax er vårt overordnede samfunnsoppdrag å bidra til et tryggere samfunn og å sikre verdier. Bærekraft er en avgjørende del av dette oppdraget. Vi har derfor utarbeidet en bred, offensiv og konkret handlingsplan for å sikre at vi gjør det vi kan for en bærekraftig fremtid.

Rotfestet i i FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er vår felles globale agenda for en bærekraftig utvikling og for fremtidens næringsliv. Vi har derfor valgt å prioritere vår innsats på fire fokusområder rotet i disse bærekraftsmålene.

Våre fokusområder er:

• Reduserte utslipp
• Material og ressurshåndtering
• Anstendig arbeid
• Sikker arbeidsplass

Tiltak med tydelig måling

De fire fokusområdene er nøye utvalgt basert på en vurdering av hvor vi kan gjøre en forskjell, både i egen virksomhet og i samarbeid med våre kunder og leverandører. For hvert av fokusområdene har vi definert konkrete mål. For å nå målene har vi iverksatt en rekke tiltak med tydelig måling av effekt.


FNs bærekraftsmål 13:
Reduserte klimautslipp

Våre mål innen 2025:
• Redusere CO2-utslipp med 30 prosent
• Redusere vår totale kjørelengde med 30 prosent
• Kjøre 75 prosent elektrisk
• 30 prosent reduksjon i antall leveranser fra våre leverandører
• Benytte 100 prosent fossilfri strøm på våre lokasjoner


FNs bærekraftsmål 8
Anstendig arbeid

Våre mål:
• Nulltoleranse for dårlige arbeidsforhold internt og hos partnere
• Alle ansatte skal være dekket av en tariffavtale
• Alltid ha en kjent tillitsvalgt og alle skal vite hvordan tillitsmannsapparatet kan bistå ved behov.


FNs bærekraftsmål 12
Material og ressurshåndtering

Våre mål innen 2025:
• Kun bruke produkter og produsenter som er transparent i henhold til klima- og miljøpåvirkning
• Redusere mengden avfall på våre lokasjoner med 30 prosent
• Oppnå en sorteringsgrad på over 90 prosent
• Redusere vårt papirforbruk med over 70 prosent


FNs bærekraftsmål 8
Sikker arbeidsplass

Våre mål innen 2025:

• H1 = 0
• H2 = 0
• Utføre Sikker Jobbanalyse på alle prosjekter
• Registrere og følge opp minst 150 uønskede hendelser per år
• Lede eller delta i minst 50 vernerunder per år

Alle disse konkrete tiltakene skal bidra til at vi reduserer vårt totale CO2-avtrykk målt i prosent av vår omsetning med 30 prosent.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere vår fremdrift og våre resultater. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

TA KONTAKT I DAG
33 32 99 70
Mer om oss