Thermax vokser videre i Oslo-regionen

BH Invest & Holding AS som eier Thermax AS har pr 19.12.2022 overtatt 100% av aksjene i Brann og Sikkerhetsforum AS.

Thermax AS vil gjennom dette oppkjøpet befeste sin posisjon som et ledende selskap i Norge innenfor både Passiv og Aktiv brannsikring, herunder Branndører/Vinduer, Aluminium og Tredører samt Lås og Beslag, Dørautomatikk og Adgangskontroll.

Våre kunder er private og offentlige eiere av bygninger, store og små entreprenører, industri og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret, Stat og Kommuner mv.

Bjarne T Haugen, som er daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar, at Brann og Sikkerhetsforum AS passer veldig godt inn i vår strategi, som med dette oppkjøpet vil gi oss en unik posisjon som total leverandør av Brannsikring i Norge. Han er glad for at Brann og Sikkerhetsforum har valgt oss som sin nye partner. «Dette tilfører oss ytterligere kraft og vi blir markedsleder i vår lokal geografi, samt at dette gir oss mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby komplette løsninger innenfor Brannsikring. Både Thermax og Brann og Sikkerhetsforum AS scorer godt på kundetilfredshet, og de mange gode kunde referansene gir stadig nye oppdrag,» sier Haugen.

Hans Lien, eier av Brann og Sikkerhetsforum AS uttaler:
«Stadig nye og strengere krav til å levere en korrekt og god service innenfor passiv og aktiv brannsikring gjorde til at det ble behov for å komme inn i et større system. Sammen med Thermax AS er vi nå i stand til å imøtekomme de krav som markedet stiller. Sammen kan vi nå levere en langt bredere service og produktportefølje samt sikre kvaliteten på alle våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer» sier Hans Lien i en kommentar.

Det nye selskapet får en årsomsetning på ca. 100 MNOK, med en ambisjon om en videre kraftig vekst fase. «For oss var Thermax en perfekt løsning. Vi har jobbet sammen med selskapet tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap», legger han til. «Med dette grepet er vi langt bedre og riktigere rigget for den kraftige veksten vi ser kommer, og vi gleder oss til framtiden» sier Hans Lien.

Thermax sine øvrige avdelings lokasjoner i Oslo vil innen kort tid flytte sammen i lokalene på til Brann og Sikkerhetsforum på Tveita, som da vil bli Thermax sitt nye hovedavdelings kontor for Oslo, Viken og Innlandet.

Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med :
Bjarne Haugen, Daglig leder i Thermax AS, mob +47 40011100, bjarne@thermax.no
Bjørn Herlofsen Styreleder i Thermax AS mob : +47 40010900, Bjorn.h@Thermax.no

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Thermax inn i Agder

Thermax vokser videre i Vestfold

Thermax vokser igjen