Thermax vokser videre i Oslo-regionen

BH Invest & Holding AS som eier Thermax AS har per 19. desember 2022 overtatt 100 prosent av aksjene i Brann og Sikkerhetsforum AS.

Thermax AS vil gjennom dette oppkjøpet befeste sin posisjon som et ledende selskap i Norge innenfor både passiv og aktiv brannsikring, herunder branndører/-vinduer, aluminium- ogtTredører, samt lås og beslag, dørautomatikk og adgangskontroll.

Våre kunder er private og offentlige eiere av bygninger, store og små entreprenører, industri og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret, stat og kommuner med flere.

Bjarne T. Haugen, daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar, at rann og Sikkerhetsforum AS passer veldig godt inn i vår strategi, som med dette oppkjøpet vil gi oss en unik posisjon som totalleverandør av brannsikring i Norge. Han er glad for at Brann og Sikkerhetsforum har valgt Thermax AS som sin nye partner:

«Dette tilfører oss ytterligere kraft og vi blir markedsleder i vår lokalgeografi. Dette gir oss også mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby komplette løsninger innenfor brannsikring. Både Thermax og Brann og Sikkerhetsforum AS scorer godt på kundetilfredshet, og de mange godekunde referansene gir stadig nye oppdrag,» sier Haugen.

Hans Lien, eier av Brann og Sikkerhetsforum AS uttaler:

«Stadig nye og strengere krav til å levere en korrekt og god service innenfor passiv og aktiv brannsikring gjorde at det ble behov for å komme inn i et større system. Sammen med Thermax AS er vi nå i stand til å imøtekomme de krav som markedet stiller. Sammen kan vi nå levere en langt bredere service og produktportefølje, samt sikre kvaliteten på alle våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer.»

Det nye selskapet får en årsomsetning på cirka 100 millioner kroner, med en ambisjon om en videre kraftig vekstfase.

«For oss var Thermax en perfekt løsning. Vi har jobbet sammen med selskapet tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap. Med dette grepet er vi langt bedre og riktigere rigget for den kraftige veksten vi ser kommer, og vi gleder oss til framtiden» legger Lien til.

Thermax sine øvrige avdelingslokasjoner i Oslo vil innen kort tid flytte sammen i lokalene på til Brann og Sikkerhetsforum på Tveita. Dette vil bli Thermax sitt nye hovedavdelingskontor for Oslo, Viken og Innlandet.

Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer kontakt:

Bjarne Haugen
Daglig leder, Thermax AS
+47 400 11 100
bjarne@thermax.no

Bjørn Herlofsen
Styreleder, Thermax AS
+47 400 10 900,
bjorn.h@thermax.no

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder