FirePro aerosol automatisk slokkesystem

Markedets beste aerosol slokkegass

l områder hvor det ikke er ønskelig med vann, er et såkalt gassanlegg det mest benyttede automatiske slokkeanlegget. Ulempen med gassanlegg er at det krever rørinstallasjon og ofte plasskrevende flaskebanker. Thermax er importør av FirePro, som er et romfyllingssystem som verken krever rørinstallasjon eller flaskebank.

Enkelt og kostnadseffektivt

Thermax er importør av FirePro aerosol slokkesystem. Sammen med forhandlere rundt om i landet dekker vi hele Norge. Alle samarbeidsfirmaer er sertifiserte for å seige og installere FirePro i fartøy og bygninger. Systemet krever liten plass og er enkelt å inst allere , noe som gjør FirePro til et kostnadseffektivt alternativ. FirePro beskytter ethvert rom, uavhengig av volum, og i samsvar med lokal brannlovgivning, standarder og normer.

Markedets beste med 15 års levetid

FirePro Aerosol er markedets beste aerosol brannslokkegass med opptil 15 års levetid. Produktet er et meget godt dokumentert aerosol brannslokkemiddel med en lang rekke godkjenninger, sertifikater og testrapporter.

Noen av bruksområdene:

Sikringskap, tavleskap, styreskap, teleskap
PC, data, server
Tekniske rom Data- og telerom
Tavlerom
Tavlekott
Trafostasjoner
Lager
Båt, bil, buss, tog og andre kjøretøy og maskiner
Motorrom og batterirom i fiske- og arbeidsbåter
Andre tekniske rom og installasjoner

Se også firepro.com

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Branntetteprodukter

Brannhemmende maling

Flamex slokke- og brannimpregneringsvæske