Flamex slokke- og brannimpregneringsvæske

Miljøvennlig impregnerings- og slokkevæske

Flamex er en vannbasert, uorganisk væske for brannbeskyttelse av ubehandlet trevirke, kryssfiner, tekstiler og andre fuktabsorberende materialer. Den har også meget gode egenskaper for brannslokking. Flamex er norskutviklet og produseres i egen fabrikk i Bulgaria. Væsken er miljøvennlig, giftfri, nøytral, og har ikke større korrosjonsevne enn vann.

Brannimpregnering av trevirke og kryssfiner

Industrielt blir trevirke og kryssfiner behandlet med vakuum i en trykktank (autoklave). En slik trykktank fylles gjerne med 20–25.000 liter og kan trykkimpregnere store volum samtidig. Som eksempel ble Flamex benyttet til å behandle alle utvendige trepaneler i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. Det finnes utallige tester og godkjennelser på forskjellige tresorter når det gjelder trevirke og kryssfiner som skal vakuumimpregneres.

Flamex leveres også til langt mindre prosjekter hvor væsken skal påføres manuelt. Du kan benytte malersprøyte, kost eller rulle. For utvendig panel må det også påføres minst ett strøk med maling eller beis til beskyttelse mot fukt. Innvendig kan det brannimpregnerte treverket stå ubeskyttet. For manuell påføring ble trevirke og kryssfiner testet i 2018. Behandlet tre tilfredsstiller brannkravet B-s2,d0 ved å påføre 0,5 liter per m². Kombinasjonen mengde og pris gjør Flamex til en rimelig løsning for brannbeskyttelse av treoverflater.

Brannimpregnering av tekstiler og lignende materialer

Det er i de senere årene blitt mer og mer fokus på å beskytte overflater av tekstil mot brann. Teaterkulisser, tekstiler i rømningsveier, tekstiler på overnattingssteder, skoler og institusjoner er bare noen av områdene hvor vi ser et langt større fokus på beskyttelse enn tidligere.

Flamex er et rimelig og godt alternativ for brannbeskyttelse av tekstiler. Tekstilene kan enkelt beskyttes ved å bruke en blomstersprøyte eller tilsvarende. De kan også dyppes, men da går det med noe mer væske. 1 liter Flamex dekker 10–15 m² tekstiler. Væsken har gjennomgått vanskelige tester og er godkjent for brannhemming av sengetøy på skip etter IMO sitt regelverk.

Flamex brannslokkevæske

Flamex har ved flere tilfeller blitt benyttet som tilsats til vann i forbindelse med brannslokking. Væsken har en meget høy slokkeeffekt og brannforløpet brytes raskt ned. Dette mye grunnet ekstremt god kjøleeffekt. Flamex impregnerer også under slokking, og bidrar til at reantenning reduseres eller uteblir helt. Ved å blande inn væsken vil også mengde vann som trengs i slokkearbeidet reduseres betraktelig. Under kullgruvebrannen på Svalbard i 2005 ble det injisert store mengder med Flamex i slokkevannet for å kjøle ned brannen slik at en kunne pøse på med vann i etterkant. Uten denne metoden ville det blitt meget vanskelig å få kontroll på den ekstreme varmen som brennende kull gir.

Flamex miljøslokker

Et av produktene som er blitt utviklet som følge av de gode egenskapene til væsken, er Flamex miljøslokker. Tidligere produserte vi denne i egen fabrikk i Bulgaria, men produksjonen er nå flyttet til Polen. Slokkeren burde være førstevalget om du sammenligner høy slokkeeffekt og pris med de fleste væskeslokkere på markedet.

I motsetning til pulverslokkere gir heller ikke Flamex miljøslokker noen sekundærskader etter bruk, og impregneringseffekten hindrer reantennng. Slokkeren kan benyttes til de fleste typer av branner i hjemmet, med unntak av brann i frityr og beholdere med brennbare væsker. Flamex miljøslokker har meget lang tømmetid og sikten bidrar til at du ser hvor du skal rette slangen. Produktet er selvfølgelig også godkjent av DNV.

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Branntetteprodukter

Brannhemmende maling

Brannslokkeutstyr og røykvarslere