Referanser

Prosjekter

Sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere, bidrar vi i Thermax til å bedre brannsikkerheten i spennende prosjekter og bygg over store deler av landet.

Munch museet
Deichmanske bibliotek
Mjøstårnet
Valle view
Valle wood
FBPN (Fornebuporten)
OCCI Oslo Cancer Cluster
Sunnaas Sykehus