Thermax arbeider målrettet med bærekraft

I Thermax er vårt overordnede samfunnsoppdrag å bidra til et tryggere samfunn og å sikre verdier. Bærekraft er en avgjørende del av dette oppdraget. Vi har derfor utarbeidet en bred, offensiv og konkret handlingsplan for å sikre at vi gjør det vi kan for en bærekraftig fremtid.
 
Veldig gledelig å konstatere at dette arbeidet ga positive resultater i 2022 ved at vårt samlede CO2 utslipp målt i prosent av omsetningen gikk ned med 14%.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her https://www.thermax.no/baerekraft/

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder