Thermax inn i Agder

BH Invest & Holding som eier Thermax AS, har fra om med 13. januar 2023, overtatt 100 prosent av aksjene i Thermax Brannsikring AS.

Thermax Brannsikring AS er et selskap med meget godt renomme i Agder og har en betydelig markedsandel i sin geografi. Selskapet dekker geografien fra grensen til Telemark, med et driftskontor i Arendal, og til og med Flekkefjord fra sitt regionskontor i Kristiansand.

Thermax AS har gjennom dette oppkjøpet, utvide sitt geografiske satsningsområde til å omfatte Agder, og vil derigjennom dekke geografien fra og med Stor-Oslo, rundt kysten til og med Flekkefjord, innenfor både passiv og aktiv brannsikring, branndører og brannvinduer, låsesystemer og dørautomatikk.

Kundene er private og offentlige eiere av bygninger, store og små entreprenører, industri- og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret, stat og kommuner med flere.

Bjarne T. Haugen, daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar at Thermax Brannsikring passer veldig godt inn i vår strategi, som med dette oppkjøpet vil gi oss en unik posisjon som totalleverandør aktive og passive brannsikringstjenester i hele Sør-Norge. Han er glad for at Thermax Brannsikring har valgt oss som sin nye partner:

«Dette tilfører oss ytterligere kraft og ny geografiske områder. Vi vil tilstrebe å bli markedsleder i vår nye geografi med flere oppkjøp. Oppkjøpet av Thermax Brannsikring gir oss også mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby komplette løsninger innenfor brannsikring i vår nye geografi. Både Thermax AS og Thermax Brannsikring AS scorer godt på kundetilfredshet, og har en solid kundekrets med referansene som gir stadig nye oppdrag,» sier Haugen.

Birger Ljøstad, eier av Thermax Brannsikring AS uttaler:

«Stadig nye og strengere krav til å levere en korrekt og god service gjennom blant annet fokus på digitalisering og bærekraft innenfor passiv og aktiv brannsikring, gjør at det ble behov for å komme inn i et større system. Sammen med Thermax AS er vi nå i stand til å imøtekomme de krav som markedet stiller. Sammen kan vi nå levere en langt bredere service og produktportefølje, samt sikre kvaliteten på alle våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer.»

Thermax AS vil med dette oppkjøpet ha en årsomsetning på cirka 130 millioner kroner, med en ambisjon om en videre vekstfase.

«For oss var Thermax AS en perfekt løsning. Vi har jobbet sammen med selskapet tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap. Med dette grepet er vi langt bedre og riktigere rigget for den kraftige veksten vi ser kommer, og vi gleder oss til framtiden» legger Ljøstad til.

Thermax AS vil fortsette driften i Agder ut ifra dagens driftskontor i Arendal og regionskontor i Kristiansand

Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer, kontakt:

Bjarne Haugen
Daglig leder, Thermax AS
+47 400 11 100
bjarne@thermax.no

Bjørn Herlofsen
Styreleder, Thermax AS
+47 400 10 900,
bjorn.h@thermax.no

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder

Thermax arbeider målrettet med bærekraft