Brannimpregnering

Brannimpregnering av tre og tekstiler

Thermax utfører brannimpregnering av både tre og tekstiler. Vi benytter oss av Flamex, som er en norskutviklet og vannbasert brannbeskyttende væske. Produktet kan påføres alle typer av trevirke, kryssfiner, tekstiler og lignende som skal brannklassifiseres. Væsken er transparent, så tre og tekstiler beholder sin opprinnelige farge og struktur.

Fleksible Flamex

Flamex kan påføres treet med sprøyte eller kost/rulle. Tekstiler impregneres ved hjelp av en pumpekanne (blomstersprøyte), men tekstilene kan også dyppes i væsken. Dersom det er store kvanta trematerialer som skal impregneres, kan det være aktuelt å trykkimpregnere disse i en autoklave. Vi kan være behjelpelig med dette, da vi leverer Flamex til flere slike anlegg i Europa.

En miljøvennlig løsning

Flamex er et miljøvennlig produkt med PH-7,5 (vann har PH-verdi 7,0). Væsken har en ekstremt god kjøleeffekt og tørrstoffene vil ligge uvirksomme i porene til treet til det når en temperatur på ca. 200 grader C. Ved denne temperaturen vil Flamex stenge oksygentilførselen til treet. Flamex beskytter i utgangspunktet alle stoffer og produkter som har evnen til å absorbere vann.

Kan utføres på egenhånd

Det er fullt mulig å utføre denne behandlingen selv. Produktet kan handles hos oss, og vi vil veilede deg i utførelsen.

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Branntetting

Brannisolering

Brannmaling