Brannisolering

Vi utfører alle typer brannisolering

Ved brann vil den bærende evnen i en stålkonstruksjon reduseres kraftig på grunn av temperaturstigningen. Stålet må derfor isoleres for å opprettholde kravet til bæring. De mest vanlige metodene i dag er brannmaling, eller å sveise på mineralullplater. En sjelden gang benyttes også såkalte hardplater av gips eller kalsiumsilikat.

Beregning av isolasjonstykkelse

Thermax utfører alle typer brannisolering. Vi beregner både tykkelsen på mineralull og filmtykkelsen på brannmaling som kreves for å tilfredsstille brannkravet til stålkonstruksjonen. I Norge er dette stort sett R30–R120. Kritisk ståltemperatur er den høyeste temperaturen der stålkonstruksjonen fortsatt har tilstrekkelig fasthet og bæreevne. Denne temperaturen er avhengig av stålets statiske utnyttelsesgrad. Vi kan beregne en mindre isolasjonstykkelse dersom vi vet utnyttelsesgraden. Thermax kan også bistå med brannisolering av underside stålplatetak og betongdekke.

Kun sertifiserte produkter

For å oppnå en forskriftsmessig brannisolering, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter derfor kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Branntetting