Brannmaling

De fleste bygg har brannkrav for bærekonstruksjon og overflater på produkter i visse områder. Brannhemmende maling er et godt alternativ for å beskytte bærende stålkonstruksjoner og unngå antennelse og brannspredning i for eksempel trematerialer og elektriske kabler. Ved brann vil malingen svelle og isolere produktet som skal beskyttes.

Bærende stålkonstruksjoner

Thermax utfører brannmaling av alle typer bærende stålkonstruksjoner. Vi beregner hvilken tørrfilmtykkelse som kreves for å tilfredsstille brannkravet for den enkelte konstruksjonen. Det benyttes ulik maling avhengig av hvilke brannkrav (R30–R120) som gjelder, og hvorvidt malingen skal påføres innvendig eller utvendig. Etter avsluttede arbeider leverer vi fullstendig dokumentasjon for malingstypen som er påført samt godkjennelse sammen med kontrollmålinger av tørrfilmtykkelsen.

Trekonstruksjoner

Vi utfører også brannmaling av trekonstruksjoner. I gitte situasjoner kan vi beregne hvorvidt en trekonstruksjon kan tilfredsstille brannkrav R30 eller R60 ved å brannmales. Stort sett behandles treet for å oppnå et overflatekrav B-s1,d0 for å unngå antennelse og brannspredning. Dersom det er ønskelig med en transparent overflate, kan vi påføre en brannhemmende lakk med de samme egenskapene som maling.

Kabler

Thermax kan også påføre brannhemmende maling på kabler for på samme måte som for trematerialer å unngå antennelse og brannspredning.

Kun sertifiserte produkter

For å oppnå en forskriftsmessig utført brannmalingsjobb, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Branntetting