Brannmaling

Brannhemmende maling for konstruksjoner og kabler

De fleste bygg har brannkrav for bærekonstruksjon og overflater på produkter i visse områder. Brannhemmende maling er et godt alternativ for å beskytte bærende stålkonstruksjoner og unngå antennelse og brannspredning i f.eks. trematerialer og elektriske kabler. Ved brann vil malingen svelle og isolere produktet som skal beskyttes.

Bærende stålkonstruksjoner

Thermax utfører brannmaling av alle typer bærende stålkonstruksjoner. Vi beregner hvilken tørrfilmtykkelse som kreves for å tilfredsstille brannkravet for den enkelte konstruksjonen. Det benyttes ulik maling avhengig av hvilke brannkrav (R30–R120) som gjelder, og hvorvidt malingen skal påføres innvendig eller utvendig. Etter avsluttede arbeider leverer vi fullstendig dokumentasjon for malingstypen som er påført samt godkjennelse sammen med kontrollmålinger av tørrfilmtykkelsen.

Trekonstruksjoner

Vi utfører også brannmaling av trekonstruksjoner. I gitte situasjoner kan vi beregne hvorvidt en trekonstruksjon kan tilfredsstille brannkrav R30 eller R60 ved å brannmales, men stort sett brannmales treet for å oppnå et overflatekrav B-s1,d0 for å unngå antennelse og brannspredning. Dersom det er ønskelig med en transparent overflate, kan vi påføre en brannhemmende lakk med de samme egenskapene som maling.

Kabler

Thermax kan også påføre brannhemmende maling på kabler for på samme måte som for trematerialer å unngå antennelse og brannspredning.

Kun sertifiserte produkter

For å oppnå en forskriftsmessig utført brannmalingsjobb, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.

Brannmaling

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Branntetting

Brannisolering

Brannimpregnering