Branntetting

Branntetting av alle
typer gjennomføringer

Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra én branncelle eller -seksjon til en annen. Det stilles krav til at gjennomføringer med kabler, rør og ventilasjonskanaler ikke skal svekke brannmotstanden. Thermax har produkter og løsninger som gir et godt sluttresultat, og alle gjennomføringer dokumenteres etter endt branntetting.

Mørtel, plater og fugemasse

Thermax utfører branntetting av alle typer gjennomføringer. De mest vanlige produktene som inngår i en branntetting er gipsmørtel, brannplater (malte mineralullplater) og forskjellige typer brannfugemasser. Rundt plastrør og kabel i bunt monteres rørstrupere eller brannmansjetter.

Kun sertifiserte produkter

For å oppnå en forskriftsmessig branntetting, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet. Vi benytter derfor kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Brannisolering