Kurs og øvelser

Brannvernskurs tilpasset de fleste

Thermax har lang erfaring i å utarbeide, tilrettelegge og gjennomføre kurs innen brannvern. Våre kurs er nøye tilpasset brukergruppen de er myntet på. Kursene holdes ute hos bedriften eller i våre kurslokaler. Vi kombinerer gjerne kurs i brannvern med førstehjelp, og vår kursholder har lang fartstid i brannvesenet.

Kurs og ulike øvelser

I tillegg til opplæring av brannvernledere, driftsledere og andre som har tilknytning til det forebyggende brannvernet, holder vi øvelser innen slokking, evakuering og lignende. I dag er det mange bedrifter som ønsker at det generelle fokuset på brannvern økes, og vi tilpasser gjerne et opplegg for den enkelte bedrift for samtlige ansatte.

Opplæring i branntetting

Branntetting er mer eller mindre blitt et fag, men vi bistår gjerne de som handler branntetteprodukter med en enkel form for opplæring. Denne er både teoretisk og praktisk, og tar gjerne 2 til 3 timer.

Vi holder også kurs i varme arbeider.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Branntetting