TJENESTER

Thermax er totalleverandør av produkter og tjenester innen både passiv og aktiv brannsikring. Målet vårt er at du som kunde skal få dekt alle dine behov for brannsikring av oss.

Branntetting

Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra én branncelle eller -seksjon til en annen. Det stilles krav til at gjennomføringer med kabler, rør og ventilasjonkanaler ikke skal svekke brannmotstanden. Thermax har produkter og løsninger som gir et godt sluttresultat, og alle gjennomføringer merkes og dokumenteres etter endt branntetting. Les mer

Brannisolering

Ved brann vil den bærende evnen i en stålkonstruksjon reduseres kraftig på grunn av temperaturstigningen. Stålet må derfor isoleres for å opprettholde kravet til bæring. De mest vanlige metodene i dag er brannmaling, eller å sveise på mineralullplater. En sjelden gang benyttes også såkalte hardplater av gips eller kalsiumsilikat. Les mer

Brannmaling

De fleste bygg har brannkrav for bærekonstruksjon og overflater på produkter i visse områder. Brannhemmende maling er et godt alternativ for å beskytte bærende stålkonstruksjoner og unngå antennelse og brannspredning i f.eks. trematerialer og elektriske kabler. Ved brann vil malingen svelle og isolere produktet som skal beskyttes. Les mer

Brannimpregnering

Thermax utfører brannimpregnering av både tre og tekstiler. Vi benytter oss av Flamex, som er en norskutviklet og vannbasert brannbeskyttende væske. Produktet kan påføres alle typer av trevirke, kryssfiner, tekstiler og lignende som skal brannklassifiseres. Væsken er transparent, så tre og tekstiler beholder sin opprinnelige farge og struktur. Les mer

Automatiske slokkeanlegg

I områder hvor det ikke er ønskelig med vann, er et såkalt gassanlegg det mest benyttede automatiske slokkeanelgget. Ulempen med gassanlegg er at det krever rørinstallasjon og ofte plasskrevende flaskebanker. Thermax er importør av FirePro, som er et romfyllingssystem som verken krever rørinstallasjon eller flaskebank. Les mer

Manuelle slokkeanlegg

Thermax leverer og monterer alle typer av manuelt brannslokkeutstyr, og har brannslokkere med markedets beste kvalitet og slokkeffekter. Vi gir deg fagkyndige råd og veiledning når det gjelder valg av riktig type brannslokker for formålet den skal slokke. Vi utfører også årlig kontroll og service på alle typer av håndslokkeutstyr og brannslanger. Les mer

Brannrådgivning og branntegning

Thermax har påtatt seg tegneoppdrag i over 30 år, og vi ønsker fortsatt nye og gamle kunder velkommen. Tegningsarkivet vårt er stort, og tegnerne våre ser gjerne etter gamle tegninger med tanke på oppgradering av disse. Avdelingen vår for Brannrådgivning og Branntegning bistår med rådgivningsoppdrag i Østlandsregionen. Les mer

Kurs og øvelser

Thermax har lang erfaring i å utarbeide, tilrettelegge og gjennomføre kurs innen brannvern i hele Østlandsområdet. Våre kurs er nøye tilpasset brukergruppen de er myntet på. Kursene holdes ute hos bedriften eller i våre kurslokaler. Vi kombinerer gjerne kurs i brannvern med førstehjelp, og vår kursholder har lang fartstid i brannvesenet. Les mer

REFERANSER

SE ALLE PROSJEKTENE
Munch museet
Deichmanske bibliotek
Mjøstårnet
Ta kontakt
TA KONTAKT I DAG
33 32 99 70
Mer om oss