Branntetteprodukter

Vi har produktene som kreves

Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra én branncelle eller -seksjon til en annen. Det stilles krav til at gjennomføringer som kabler, rør og ventilasjonkanaler ikke skal svekke brannmotstanden. Thermax lagerfører alle typer produkter som kreves for å branntette forskriftsmessig.

Kun sertifiserte produkter

Thermax har et utstrakt varesalg og bistår gjerne med hjelp til å finne gode og kostnadseffektive løsninger når det gjelder branntetting av rør-, ventilasjons- og kabelgjennomføringer. Alle våre produkter er testet iht. standardiserte branntester og sertifiserte for bruk i gjennomføringene.

Vi lagerfører blant annet:

  • Brannplater, 1-sidig og 2-sidig malt med brannhemmende maling
  • Akryl
  • Grafitt
  • Rørstrupere
  • Rørmansjetter
  • Ettertrekksrør
  • Mineralfiber
  • Tettingslister
  • Gipsbasert branntettemasse

Riktig utførelse er avgjørende

Alle våre produkter har godkjennelser for bruk til branntetting av forskjellige typer gjennomføringer. Det er derfor viktig at branntettingen utføres i henhold til produktdokumentasjonen og i de områder den er godkjent for. Vi bistår med all den informasjonen som trengs for å utføre en korrekt branntetting.

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Brannhemmende maling

Flamex slokke- og brannimpregneringsvæske

Brannslokkeutstyr og røykvarslere