Branntetteprodukter

Vi har produktene som kreves

Branntetting utføres for å forhindre brann- og røykspredning fra én branncelle eller -seksjon til en annen. Det stilles krav til at gjennomføringer som kabler, rør og ventilasjonskanaler ikke skal svekke brannmotstanden. Thermax lagerfører alle typer produkter som kreves for å branntette forskriftsmessig.

Kun sertifiserte produkter

Thermax har et utstrakt varesalg og bistår gjerne med hjelp til å finne gode og kostnadseffektive løsninger når det gjelder branntetting av rør-, ventilasjons- og kabelgjennomføringer. Alle våre produkter er testet i henhold til standardiserte branntester og sertifiserte for bruk i gjennomføringene.

Vi lagerfører blant annet:

  • Brannplater, 1-sidig og 2-sidig malt med brannhemmende maling
  • Akryl
  • Grafitt
  • Rørstrupere
  • Rørmansjetter
  • Ettertrekksrør
  • Mineralfiber
  • Tettingslister
  • Gipsbasert branntettemasse

Riktig utførelse er avgjørende

Alle våre produkter har godkjennelser for bruk til branntetting av forskjellige typer gjennomføringer. Det er derfor viktig at branntettingen utføres i henhold til produktdokumentasjonen og i de områder den er godkjent for. Vi bistår med all den informasjonen som trengs for å utføre en korrekt branntetting.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Brannarmatur

Basgrenrør

Førstehjelpsutstyr