DIGITALISERING

Industrielt lederskap gjennom digitalisering

Vårt industrielle lederskap innen brannsikring forutsetter at vi lykkes med å digitalisere så mye som mulig av vår totale verdikjede.

Vår verdikjede fra kunden ringer første gang til vi sender sluttfakturaen illustreres som følger:

"/

Vi har allerede lykkes med å digitalisere all timefangst, materiellregistrering og ikke minst all dokumentasjon av de utførte brannsikringsoppgavene.

Alt dette gjøres ved at våre ansatte bruker henholdsvis APP’en i Cordel og i Dalux på sine mobiltelefoner til dette.

SERVICE OG
VEDLIKEHOLD

SERVICE OG
VEDLIKEHOLD

En viktig del av vår strategi er å få økt omsetningen innen service og vedlikehold. I den sammenheng har vi nettopp ferdigstilt en spennende og nyskapende teknisk løsning for våre serviceteknikere i Dalux. I år har vi videre løftet vår tilstedeværelse og bruk av web, Google og sosiale medier som LinkedIn og Facebook.

Thermax har enda flere spennende digitaliseringsprosjekter på gang.

TA KONTAKT I DAG
33 32 99 70
Mer om oss