Automatiske slokkesystem

Markedets beste aerosol slokkegass

l områder hvor det ikke er ønskelig med vann, er et såkalt gassanlegg det mest benyttede automatiske slokkeanlegget. Ulempen med gassanlegg er at det krever rørinstallasjon og ofte plasskrevende flaskebanker. Thermax er importør av FirePro, som er et romfyllingssystem som verken krever rørinstallasjon eller flaskebank.

Enkelt og kostnadseffektivt

Thermax er importør av FirePro aerosol slokkesystem. Sammen med forhandlere rundt om i landet dekker vi hele Norge. Alle samarbeidsfirmaer er sertifiserte for å selge og installere FirePro i fartøy og bygninger. Systemet krever liten plass og er enkelt å installere, noe som gjør FirePro til et kostnadseffektivt alternativ. FirePro beskytter ethvert rom, uavhengig av volum, og i samsvar med lokal brannlovgivning, standarder og normer.

Markedets beste med 15 års levetid

FirePro Aerosol er markedets beste aerosol-brannslokkegass med opptil 15 års levetid. Produktet er et meget godt dokumentert aerosol-brannslokkemiddel med en lang rekke godkjenninger, sertifikater og testrapporter.

Noen av bruksområdene:

 • Sikringsskap, tavleskap, styreskap, teleskap
 • PC, data, server
 • Tekniske rom
 • Data- og telerom
 • Tavlerom
 • Tavlekott
 • Trafostasjoner
 • Lager
 • Båt, bil, buss, tog og andre kjøretøy og maskiner
 • Motor- og batterirom i fiske- og arbeidsbåter
 • Andre tekniske rom og installasjoner

Se også firepro.com

Vi selger også SAFEGUARD brannslokkesystem for beskyttelse mot brann i storkjøkken.
SAFEGUARD er et meget effektivt og fleksibelt slokkesystem som dekker alle mulige brannfeller i et storkjøkken. Det er lagt stor vekt på at systemet spesielt tar for seg de steder hvor brann kan utvikle seg fort, slik som i frityrkokere og i ventilasjonskanaler.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Brannarmatur

Basgrenrør

Førstehjelpsutstyr