Manuelt brannslokkeutstyr

Markedets beste kvalitet og slokkeeffekt

Det er et krav at alle boliger skal ha minst en håndslokker eller husbrannslange. Thermax har et stort utvalg av brannslokkere med markedets beste kvalitet og slokkeeffekt. Vi lagerfører også et stort utvalg røykvarslere, både enkeltstående og trådløst seriekoblede. Våre produkter dekker alle områder, har høy kvalitet og en overkommelig pris.

Brannslokkere

Kravet til en håndslokker for bruk i bolig og vanlige bygg er at den skal tilfredsstille minimumskravet 21A. Vi anbefaler å velge en brannslokker med en høyere slokkeklasse enn det.

I boliger og vanlige bygg har du to valg; pulver eller en væskeslokker. Pulverslokker er fortsatt den mest vanlige brannslokkeren i norske husstander. Den slokker de fleste typer branner, men det er et aber: pulveret gir store sekundærskader og kostnaden ved å fjerne det igjen er høy.

Skumslokker hadde tidligere ofte langt dårligere slokkeeffekt enn en pulverslokker ved såkalte A-branner, som er den form for brann vi normalt har i en bolig. Den var opprinnelig tenkt å slokke en væskebrann. Skummet danner en kvelende og kjølende film som effektivt slukker brannen. Skumslokkeren er fortsatt det beste alternativet for å slokke brann i væsker og de fleste av dagens skumvarianter slokker også effektivt en A-brann.

En CO2-brannslokker er en spesialslokker beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og i elektriske anlegg. Slokking med CO2 gir en slokking uten sekundærskader, men slokkeeffekten er relativt begrenset.

Frityrslokker er en væskeslokker utviklet for slokking av brann i frityr med vegetabilske oljer. Den brennende oljen har en meget høy temperatur og konvensjonelle slokkemidler som pulver, skum og CO2 har vist seg å være nytteløse og kan medføre at brannen øker i omfang.

Lithium-lon slokker er utviklet for slokking av branner i Litium.

Flamex miljøslokker

Flamex miljøslokker er en egenutviklet væskeslokker med høy slokkeeffekt når det gjelder slokking av en boligbrann i startfasen. Den brannimpregnerer også under slokkefasen. Det, sammen med en ekstremt høy kjøleeffekt, gjør at du unngår reantenning. Et eksempel er at du etter å ha slukket en brann i et bildekk kan ta på dekket uten at det føles varmt. Væsken i en 6 liter Flamex miljøslokker gir ikke større sekundærskader enn 6 liter vann, og den   skader heller ikke miljøet. Flamex miljøslokker bør derfor være et førstevalg til boligen din. Vi har også utviklet en 2-liters variant med slokkeklasse 13A og en 9 liter med slokkeklasse 43 A. 2 liters slokkeren er et godt alternativ i bil, båt og som en enkel tilleggsslokker i boligen.

Er du usikker på det beste valget for ditt behov?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Branntepper

Brannteppe er et meget rimelig og godt alternativ når det gjelder å kvele en brann. Teppet består av et stoff som er behandlet slik at oksygenet ikke slipper gjennom og brannen kveles. Ethvert hjem burde ha et brannteppe tilgjengelig.

Husbrannslange

Husbrannslange er en god løsning når det gjelder slokkeutstyr, men den krever tilkobling til vann og kan være litt vanskeligere tilgjengelig. En håndslokker er derfor ofte en enklere og raskere løsning. Det er heller ikke noe i veien for å ha begge deler.

Basgrenrør

Thermax selger et komplett grenrør med stor kapasitet, lavt trykkfall, lav vekt, enkel å håndtere, godt beskyttende ventiler, svivel på innløpene og klaff for dobbelt vanninntak.

Brannarmatur

Thermax selger TA-produkter som har et bredt spekter av brannarmatur, og er Nordens største produsent.

  • TA er kjent for sin høye kvalitet, lave trykktap og lett håndterlig utstyr.
  • En rekke norske brannevesen har nå valgt TA klokobling i pressal ut ifra lavt trykktap, kvalitet og god økonomi
  • Pressal er TAs legering av varmpresset aluminium som elokseres for lang levetid i utsatt miljø.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE PRODUKTER

SE ALLE PRODUKTER

Brannarmatur

Basgrenrør

Førstehjelpsutstyr