Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

BH Invest & Holding AS, eier av Thermax AS, har pr 01.11.2023 overtatt 100% av aksjene i Roger Holm Prosjekt AS, i Trondheim.

Thermax AS vil gjennom dette oppkjøpet befeste sin posisjon som et ledende selskap i Norge innenfor både Passiv og Aktiv brannsikring, herunder Brannsikring, Fuging, Branndører/Vinduer, Aluminium og Tredører samt Lås og Beslag, Dørautomatikk og Adgangskontroll.

Thermax AS blir nå også markedsleder i geografien i midt Norge med avdelingskontor i Trondheim.

Våre kunder er private og offentlige eiere av bygg, store og små entreprenører, industri og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret, Stat og Kommuner mv.

Fredrik Ditlefsen, som er daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar:

«Roger Holm Prosjekt AS, passer veldig godt inn i vår strategi, som med dette oppkjøpet vil gi oss en unik posisjon som total leverandør av Brannsikring i store deler av Norge. Han er glad for at Roger Holm Prosjekt har valgt oss som sin nye partner. «Dette tilfører oss ytterligere kraft og vi blir markedsleder i Trøndelag, samt at dette gir oss mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby komplette løsninger innenfor Brannsikring. Både Thermax AS og Roger Holm Prosjekt AS scorer godt på kundetilfredshet, og de mange gode kunder referansene gir stadig nye oppdrag» sier Ditlefsen.

Roger Holm, hovedaksjonær i Roger Holm Prosjekt AS uttaler:

«Stadig nye og strengere krav til å levere en korrekt og god service innenfor passiv og aktiv brannsikring, digitalisering av tjenestene og krav til ESG, gjorde til at det ble stort behov for å komme inn i et større system. Sammen med Thermax AS er vi nå i stand til å imøtekomme de krav som markedet stiller, både innenfor digitalisering av leveranser og ESG. Sammen kan vi nå levere en langt bredere service og produktportefølje samt sikre kvaliteten på alle våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer» sier Roger Holm i en kommentar.

Det nye selskapet får en årsomsetning på ca. 220 MNOK, med en ambisjon om en videre kraftig vekst- fase. «For oss er Thermax den perfekt løsning. Vi har jobbet sammen med selskapet tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap», legger han til. «Med dette grepet er vi langt bedre og riktigere rigget for den kraftige veksten vi ser kommer, og vi gleder oss til framtiden» sier Roger Holm.

Thermax overtar lokalene til Roger Holm Prosjekt AS i Trondheim, og dette blir Thermax AS sitt nye avdelingskontor i Trøndelag.

Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med :

Fredrik Ditlefsen, Daglig leder i Thermax AS, mob :+47 92841579, fredrik@thermax.no

Bjørn Herlofsen Styreleder i Thermax AS mob :       +47 40010900, Bjorn.h@Thermax.no

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder

Thermax arbeider målrettet med bærekraft