Thermax vokser igjen

Kjære kunde

Thermax AS overtar brannsikringsvirksomheten til Norbras AS i Telemark.

Thermax har signert avtale om å overta Passiv Brannsikring avdelingen i Norbras AS. Overtakelsen skjer fra 1.juli 2022.

Gjennom dette kjøpet, vil Thermax Gruppen få en egen operativ avdeling med solid fotfeste i Grenland / Telemarks regionen. 

Norbras AS med eieren Svein Egil Norby er en solid bedrift i Telemarks Regionen med solide kundereferanser og meget godt omdømme. Svein Egil Nordby blir med videre som avdelingsleder i Thermax avd Telemark. 

Sammen med Thermax Gruppen vil Norbras bli en aktiv leverandør av passiv og aktiv Brannsikring i hele Telemarks Regionen med fokus på Grenlands området. 

Kundene er private og offentlige eiere av bygninger, entreprenører, industri og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret mv. 

Bjarne T Haugen, som er daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar, at Norbras AS passer veldig godt inn i vår strategi, og at han er glad for at Norbras sin eier Svein Egil Nordby blir med i den nye avdelingen som Avdelings leder. «Dette tilfører oss ny fagmessig kunnskap med ytterligere kraft og gir oss mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby mer komplette løsninger enn tidligere. Både Thermax AS og Norbras AS scorer godt på kundetilfredshet, og de mange gode referansene gir stadig nye oppdrag,» sier Haugen. Han peker på at kjøpet av Norbras sin Passiv Brannsikrings avdeling gjøre Thermax as til en mer komplett leverandør av aktiv og passiv brannsikring og snekker tjenester i Regionen. 

Svein Egil Nordby, eier i Norbras AS uttaler: 

«Det ble så stor etterspørsel etter kompetansen vår, at det ble behov for å komme inn i et større system, på den måten kan vi bedre levere en bredere service samt sikre kvaliteten på alt våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer» sier Svein Egil i en kommentar. 

Thermax AS vil etter oppkjøp av Norbras AS sin avdeling, ha en årsomsetning på ca. 65 MNOK, og ser samtidig at Thermax AS nå går inn i en kraftig vekst fase. «For oss var Thermax AS en perfekt løsning, vi har jobbet sammen med de folkene tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap». «Med dette grepet er vi langt bedre rigget for den kraftige veksten vi ser kommer i Regionen, og vi gleder oss til framtida» sier Svein Egil Nordby. 

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Thermax vokser videre i Vestfold

Dette er nye Thermax