Thermax vokser igjen

Kjære kunde

Thermax har signert avtale om å overta passiv brannsikring- avdelingen i Norbras AS som ligger i Telemark. Overtakelsen skjer 1. juli 2022.

Gjennom oppkjøpet, vil Thermax Gruppen få en egen operativ avdeling med solid fotfeste i Grenlands-/Telemarksregionen.

Norbras AS med eieren Svein Egil Norby, er en solid bedrift i Telemarksregionen med solide kundereferanser og meget godt omdømme. Nordby blir med videre som avdelingsleder i Thermax avdeling Telemark.

Sammen med Thermax Gruppen vil Norbras bli en aktiv leverandør av passiv og aktiv brannsikring i hele Telemarksregionen med fokus på Grenlandsområdet.

Kundene er private og offentlige eiere av bygninger, entreprenører, industri og kraftselskaper, forsikringsselskap, Forsvaret med flere.

Bjarne T. Haugen, daglig leder i Thermax AS, sier i en kommentar, at Norbras AS passer veldig godt inn i Thermax’ strategi, og at han er glad for at Norbras sin eier Svein Egil Nordby blir med i den nye avdelingen som avdelingsleder.

«Dette tilfører oss ny fagmessig kunnskap med ytterligere kraft, og gir oss mange nye muligheter i markedet ved at vi nå kan tilby mer komplette løsninger enn tidligere. Både Thermax AS og Norbras AS scorer godt på kundetilfredshet, og de mange gode referansene gir stadig nye oppdrag,» legger Haugen til.

Han peker på at kjøpet av Norbras sin passiv brannsikringsavdeling gjør Thermax AS til en mer komplett leverandør av aktiv og passiv brannsikring samt snekkertjenester i regionen.

Svein Egil Nordby, eier i Norbras AS uttaler:

«Det ble så stor etterspørsel etter kompetansen vår, at det ble behov for å komme inn i et større system. På den måten kan vi levere en bredere service, sikre kvaliteten på alle våre leveranser og selv få være ute hos kundene og løse problemer.»

Thermax AS vil etter oppkjøp av Norbras AS sin avdeling, ha en årsomsetning på cirka 65 millioner kroner, og ser samtidig at Thermax AS nå går inn i en kraftig vekstfase.

«For oss var Thermax AS en perfekt løsning. Vi har jobbet sammen med de tidligere og vet at vi utfyller hverandre godt og trives i hverandres selskap. Med dette grepet er vi langt bedre rigget for den kraftige veksten vi ser kommer i regionen, og vi gleder oss til framtida.» avslutter Nordby.

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder