Brannrådgivning og branntegning

Over 30 års erfaring med branntegning

Thermax har påtatt seg tegneoppdrag i over 30 år, og vi ønsker fortsatt nye og gamle kunder velkommen. Tegningsarkivet vårt er stort, og tegnerne våre ser gjerne etter gamle tegninger med tanke på oppgradering av disse.

Tilstandsrapport og tegning

Vi kan utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport over et bygg etter befaring. I og med at det også er krav til branntegninger på et bygg, jobbes det tett opp mot våre tegnere. Veldig ofte omfatter et oppdrag begge deler.

Branntekniske plantegninger

Våre branntekniske plantegninger påføres branntekniske symboler for branncelleinndeling, seksjoneringsvegger (brannvegger), rømningsveier, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg og lignedne. DAK-tegninger gjør det enkelt å oppgradere tegningen ved senere anledninger.

Rømningsplaner med branninstruks

Branntegningene er også utgangspunkt for rømningsplaner som leveres i A4- eller A3-format med eventuell branninstruks. Planene leveres plastlaminert eller i glass og ramme.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Branntetting