Brannrådgivning og branntegning

Over 30 års erfaring med branntegning

Thermax har påtatt seg tegneoppdrag i over 30 år, og vi ønsker fortsatt nye og gamle kunder velkommen. Tegningsarkivet vårt er stort, og tegnerne våre ser gjerne etter gamle tegninger med tanke på oppgradering av disse. Avdelingen vår for Brannrådgivning og Branntegning bistår med rådgivningsoppdrag i Østlandsregionen.

Tilstandsrapport og tegning

Vår brannrådgiver arbeider stort sett med å utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport over et bygg etter en eller flere befaringer. I og med at det også er krav til branntegninger på et bygg, jobber han tett opp mot våre tegnere. Veldig ofte omfatter et oppdrag begge deler.

Branntekniske plantegninger

Våre branntekniske plantegninger påføres branntekniske symboler for branncelleinndeling, seksjoneringsvegger (brannvegger), rømningsveier, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg o.l.. DAK-tegninger gjør det enkelt å oppgradere tegningen ved senere anledninger.

Rømningsplaner med branninstruks

Branntegningene er også utganspunkt for rømningsplaner som leveres i A4- eller A3-format med eventuell branninstruks. Planene blir plastlaminert eller leveres i glass og ramme.

Brannrådgivning og branntegning

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Branntetting

Brannisolering

Brannmaling