Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Gjennom Thermax sine brede erfaring og kompetanse er vi en troverdig partner innen Service og vedlikehold.

Lover, forskrifter og standarder som NS-3910 og NS-EN 671-3 gir klare føringer på behov og krav som gjelder kontroll og service.

Ved førstegangsservice registrerer våre erfarne serviceteknikere alt aktuelt utstyr som brannslokningsapparater, branntromler,røykluker og så videre i vårt elektroniske kundearkiv fra Dalux. Gjennom bruk av DALUX vil vi hele tiden sikre at branntegningene er oppdaterte.

Etter hver kontroll og service vil kunden få en servicerapport per bygg. Rapporten vil inneholde bemerkninger om utstyrets tilstand og eventuelt andre ting som angår brannsikkerheten. Rapporten utarbeides og oversendes digitalt gjennom Dalux

Vil utfører også nødvendige utskiftinger, og mindre utbedringer etter nærmere avtale med kunden.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Dører, lås og beslag

Branntetting

Brannisolering