Dette er nye Thermax

Kjære kunde

Vestfold Brannsikring, Bygg og Brannsikring Østlandet AS og Norfug AS slås sammen med Thermax Norge AS under navnet Thermax AS.

Thermax AS

Samlet vil vi nå ha rundt 50 medarbeidere på det sentrale Østlandet med hovedvekt i Viken, Vestfold og Telemark samt Oslo. Thermax vil ha en omsetning på rundt 60 millioner kroner. Thermax er med denne omsetningen blant de seks største aktørene innen passiv brannsikring i Norge.

Vår ambisjon fremover er å ta et tydelig industrielt lederskap innen vår bransje. Gjennom sammenslåingen til Thermax AS blir vi en enda sterkere aktør overfor dere som kunde.

 • Vi representerer mer enn 25 års erfaring innen Brannsikring og innehar således en betydelig kompetanse og mange referanseprosjekter fra alle typer bygg.
 • Vi blir i større grad en totalleverandør innen både Passiv og Aktiv Brannsikring med tjenester og produkter innen Branndører, Brannvinduer, Brannisolering, Brannmaling, Branntetting, Brannfuger og lydtetting, estetiske og andre tekniske fuger. Innenfor området Aktiv brannsikring vil vi levere alle typer av håndslokkere samt automatiske slokkesystemer til fordelingsskap, tavleskap
  data rom osv.
 • Vi er en AFP bedrift med Fellesforbundet som tariff partner, Miljøfyrtårn bedrift, Grønt punkt bedrift, Startbank bedrift og Cobuilder medlem samt Sentralt godkjent UTF 2 som den totalt sett eneste i vår bransje.
 • Vi er stolt av å representere et selskap der faglig stolthet og verdibasert ledelse
  gjennomsyrer hele organisasjonen.
 • Vi har en sterk gjennomføringsevne med rundt 50 medarbeidere som arbeider i
  henhold til vårt KVALITETSSIKRINGSSYSTEM og vår offensive DIGITALISERINGSSTRATEGI
 • Vi vil være med på å forme og skape en så BÆREKRAFTIG fremtid som mulig gjennom vår konkrete og offensive strategi.
 • Vi kan forsikre deg om at den kulturen og de kontaktpersoner du kjenner fra
  tidligere av blir videreført i Thermax AS.
 • Din kundekontrakt vil bli videreført uforandret under Thermax AS, men formelt
  vil fremtidig fakturering og øvrig dialog foregå gjennom Thermax AS.

Med vennlig hilsen

Bjarne Haugen
Daglig leder

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder