Lederskifte i Thermax AS: Bjarne Haugen overfører stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen som daglig leder

Thermax AS, en ledende aktør innenfor brannsikring, er stolt av å kunngjøre et viktig lederskifte. Bjarne Haugen, som har vært en kraft og inspirasjon som daglig leder i selskapet, overfører nå stafettpinnen til Fredrik Ditlefsen. Dette lederskiftet markerer en ny æra for Thermax AS, og det har full støtte fra styret og organisasjonen.

Bjarne Haugen har tjent Thermax AS med dedikasjon og kompetanse i en rekke år, og hans innsats som daglig leder har vært avgjørende for selskapets suksess. Han har ledet selskapet gjennom betydelig vekst, utfordringer og prestasjoner, og har vært en uunnværlig ressurs i hele denne perioden. Som et tegn på hans fortsatte engasjement for selskapet, vil Bjarne fortsette sin innsats i en ny rolle som Chief Financial Officer (CFO) i Thermax AS.

Fredrik Ditlefsen, som nå tar over som daglig leder, bringer med seg en imponerende bakgrunn og erfaring innen bygg og anlegg. Han har vist seg som en dyktig leder med en unik evne til å forstå markedet og styre selskaper mot suksess. Thermax AS er trygg på at hans visjon, lederegenskaper og faglige kompetanse vil være avgjørende for selskapets fremtidige vekst og suksess.

Bjarne Haugen uttalte: «Det har vært en ære å lede Thermax AS gjennom disse årene, og jeg er trygg på at selskapet er i gode hender med Fredrik som ny daglig leder. Det er på tide å slippe til den nye vinen, og jeg ser frem til å støtte Fredrik og hele organisasjonen fra min nye rolle som CFO.»

Thermax AS er takknemlig for Bjarne Haugens betydelige bidrag som daglig leder og ser frem til å fortsette å dra nytte av hans innsikt og erfaring i hans nye rolle som CFO. Samtidig ønsker selskapet Fredrik Ditlefsen hjertelig velkommen som daglig leder og ser frem til å arbeide sammen for å oppnå nye milepæler og suksesser.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Daglig leder Fredrik Ditlefsen på mail: fredrik@thermax.no eller mobil: 928 41 579

RELATERTE SAKER

SE ALLE ARTIKLENE

Fugetjenester

Thermax AS vokser igjen og erobrer nye geografiske områder!

Thermax arbeider målrettet med bærekraft