Manuelle slokkeanlegg

Alle typer manuelt brannslokkesutstyr

Thermax leverer og monterer alle typer av manuelt brannslokkeutstyr, og har brannslokkere med markedets beste kvalitet og slokkeeffekter. Vi gir deg fagkyndige råd og veiledning når det gjelder valg av riktig type brannslokker for formålet. Vi utfører også årlig kontroll og service på alle typer håndslokkeutstyr og brannslanger.

Pulver eller væske?

Alle slokkere som leveres og monteres i Norge skal være godkjent i henhold til NS-EN 3, som er en europeisk fellesstandard. Det er et krav i Norge at alle husstander skal ha enten en håndslokker, slokkeklasse 21A eller husbrannslange. De fleste håndslokkere som selges i dag tilfredsstiller denne klassen. Valget er hvorvidt du skal velge en pulver- eller væskeslokker. Vi anbefaler stort sett å velge en væskeslokker, slik at du unngår store og dyre sekundærskader dersom en pulverslokker utløses – ofte ved et uhell.

Flamex miljøslokker

Thermax har utviklet en egen Flamex miljøslokker hvor væsken ikke er mer skadelig enn 6 liter vann. Apparatet har lang slokketid og er like effektiv som en god pulverslokker. Vi leverer Flamex miljøslokkere i stort omfang til både private og det offentlige. Ikke minst har vi sett at borettslag velger Flamex miljøslokkere. Send oss gjerne en forespørsel neste gang ditt borettslag skal skifte ut eller ha service på brannslokkerne. Vi kan love både god service og pris på slokkeren, enten dere velger Flamex eller et annet alternativ.

Kun sertifiserte produkter

Vi leverer kun sertifiserte produkter fra produsenter som kan dokumentere produktenes egenskaper.

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

DOKUMENTASJON
OG MÅLING

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Vi skal måle, rapportere og kommunisere våre resultater og vår
fremdrift. Vi oppfordrer kunder, ansatte og leverandører til å holde oss
ansvarlig og å utfordre oss på vår bærekraftighet.

Les mer her

RELATERTE TJENESTER

SE ALLE TJENESTER

Service og vedlikehold av alt brannvernutstyr

Dører, lås og beslag

Branntetting